Insulae (2006/09)

“Obviously you try to keep as much of your private life as private as you can.”
― Andy Murray

Sobre els espais públics i privats de les grans ciutats i què passa en aquests espais privats. Saps què passa a la porta al costat de la teva?