I-40 (1999)

Un viatge fotogràfic seguint la I-40 als Estats Units. Un viatge iniciàtic, cercant l’esperit de la ruta 66.

Es va exposar durant el festival de fotografia Primavera Fotogràfica 2010 i es va editar un Catàleg.

 

I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40
I40